Liedtexte Marie Fredriksson

Värdighet

Word and Music by Marie Fredriksson & Ulf Lundell
Published by EMI Svenska
Länge: 3:50
Gör vad du vill
Stanna kvar eller gå
Jag orkar inte känna så här
Utan att förstå
Det är ingenting du sagt
Det är ingenting du gjort
Det är bara min värdighet
Var kommer den ifrån
Den här känslan av att nå't är fel
Är det bara fantasier eller spelar du ett dubbelspel
Det är ingenting jag kan
Eller vill göra nå't åt
Det är bara min värdighet

Du vågar ingenting
Du tror visst att livet är en lek
Det är inte så låt
som du tror
Mellan hårda ord och smek.
När alla ord är slut

Och ingenting har sagts
Vill jag ha kvar min värdighet.

Letar efter guld
Letar efter ärlighet
Finner bara skuld
Känner bara ensamhet

Det är blickar utan ord
Det är känslan utav svek
Min värdighet...