Liedtexte Marie Fredriksson

(Du är en) Vinnare

Word and Music by Lasse Lindbom
Published by EMI Svenska
Länge: 3:34
Du säjer att lyckan
Är en nål i en höstak
Och den som har stuckit sej
Får skylla sej själv
Du vet att du kan
Men inte om du vill
Jag menar vad ska en man
Ha framgången till

Åh! Ingen vet bättre än du
Åh! Ingen vet

Du är en vinnare
Som aldrig har vunnit
En vinnare utan ett pris
En vinnare
Som har försvunnit
När ska du visa vad du kan!!!

Om någon har en fråga
har du alltid svaret
Ingen vet bättre
Kan mera än du
Du har en lösning
På alla mysterier
Om du fick bestämma
Skulle allting bli bra

Åh! Ingen vet bättre än du...