Liedtexte Marie Fredriksson

Alla mina bästa är

Word and Music by Anders Glenmark
Published by Blue Cable Musik AB
Har du känt vibrationen
från stråken mot en violin
finns den kraften i dig
som att hitta på stigar
där ingen annan gått förut
väck den kraften i dig
det handlar om känslan
handlar om glädjen
att dela allt
det handlar om viljan
att våga försvara
och stå bredvid sin kärlek

Som han som står bredvid mig
som min man
han som älskar mig
han är stark när han berusar mig
i hans famn föds dom
alla mina bästa år

Se mig högt upp i luften
rida gratis på en vind
finns den kraften i dig
som den första att lämna
fotspår i en sand av guld
känns den kraften i dig
precis som den vänskap
man har för varandra
den goda viljan
i ett förtroende
utan beroende
alltid finnas där
och stå bredvid sin kärlek

Som han som står bredvid mig
som min man
han som älskar mig
han är stark när han berusar mig
i hans famn som bedövar mig

Han som väcker mig med rosor
han som täcker mig med siden
han som skänker sin kära
hennes bästa tid

Han som står bredvid mig...