Liedtexte Marie Fredriksson

Gå på

Word and Music by Lasse Lindbom
Published by Inhouse Music
En jagar sanningen. En är på väg igen.
En vill ha vitt på svart. En kommer ingen vart. En lever som han lär.
En vet knappt vem han är. En ser på månens ljus. En lever it ett rus.
Det är bara att gå på. Fortsätta framåt. Fortsätta framåt.
Så länge det går. Det måste går. Gå på. Fortsätta framåt.
Fortsätta framåt. Så länge det går. En tycker lyckan ler.
En säjer bäst som sker. En vill ha maktens lön. En lever på sin bön.
En jagar varje natt. En håller sej för skratt. En tror att allt blir bra.
Men det tror inte jag. Det är bara att gå på. Fortsätta framåt.
Fortsätta framåt. Så länge det går. Det måste går. Gå på. Fortsätta framåt. Fortsätta framåt. Så länge det går.