Liedtexte Marie Fredriksson

Ingenstans är någonstans

Word and Music by Lasse Lindbom
Published by Inhouse Music
Jag har sett stjärnor glimma. Jag har sett månen full. Jag har sett solen mörkna.
Jag har sett penningar och guld. Jag har sett träden växa.
Jag har sett gräset gro. Men aldrig aldrig aldrig har jag slagit mej till ro.
Jag har sett vänskap blomstra. Jag har sett kärlek dö.
Jag har sett pojkar bli till män. Jag har sett isen bli till tö.
Jag har sett tårar falla. Jag har sett lyckan le.
Men aldrig aldrig aldrig har jag varit nöjd med det.
Jag har alltid trott att alla kommer fram. Men nu har jag fattat att dom flesta aldrig hann.
En cirkel måste slutas. Ingen början inget slut. Jag har lärt lura mej.
Trodde att jag hittat ut. Men nu kan jag alla vägar.
Dom leder ingenstans.
Men ingenstans är någonstans om ingen annat fanns.