Liedtexte Marie Fredriksson

Om du bara sagt ja

Word and Music by Marie Fredriksson
Den vackraste tavlan
målade vi tillsammans en gång
den fick aldrig någon ram
utan står ensam kvar
som en tröstlös sång

Om du den gången bara sagt ja
så jag kunde visat dej vem jag var
jag trodde på allt som vi sa
om du bara sagt ja

Du borde lärt dig livet
sa min syster en gång
men svårast är livets val
jag trodde på allt du sa
hör bara ordens eko kvar

Om du den gången...

Om du den gången bara sagt ja
så jag kunde visat dej vem jag var
jag trodde på allt som du sa
om du bara sagt ja